De gang van zaken bij een vertaling

Woordenboeken, onmisbaar bij het vertalenTekst inzien

Het is noodzakelijk om de tekst van te voren in te zien. Zo kan ik een schatting maken van de benodigde tijd. Ook kan ik gericht met u overleggen als er nog iets onduidelijk is. Mocht ik inschatten dat ik niet de benodigde expertise heb om uw tekst goed te kunnen vertalen, dan zal ik dat eerlijk aangeven en u zo mogelijk verwijzen naar collega’s. Als uw tekst nog niet definitief of compleet is, kan ik alvast een voorlopige inschatting maken. Uiteraard worden alle ontvangen documenten vertrouwelijk behandeld.

Levertijd

Als vuistregel geldt dat bij een gemiddelde tekst ongeveer 2000 tot 3000 woorden per dag vertaald kunnen worden. Bij 2000 woorden kunt u denken aan 4 tot 6 A4’tjes tekst. De levertijd is natuurlijk ook afhankelijk van wanneer u de definitieve tekst aanlevert en mijn beschikbaarheid. Bij pdf’s en websites is wat extra tijd nodig om de teksten te verwerken. Als u een bepaalde deadline heeft, neem dan tijdig contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Offerte

Op basis van uw tekst maak ik een offerte op basis van het aantal woorden van uw tekst. Daarin wordt ook een (voorlopige) leverdatum genoemd. Bevestigt u de offerte binnen de genoemde termijn, dan ga ik voor u aan de slag. Als u meer tijd nodig heeft om te beslissen, of om de definitieve tekst aan te leveren, dan zal ik zo nodig een nieuwe leverdatum met u afspreken. Bij elke offerte gelden de algemene voorwaarden (pdf).

Verdere afspraken

Zo nodig neem ik telefonisch of per mail contact met u op om verdere afspraken te maken. Bijvoorbeeld:

  • Hanteert u de standaardspelling van het ‘Groene Boekje’?
  • Heeft u een stijlgids of woordenlijst, of bepaalde termen of namen die op een vaste manier vertaald moeten worden?
  • Heeft u voorbeelden van vergelijkbare teksten zodat ik daar de stijl van de vertaling op kan aanpassen?

Mochten er tijdens het werk nog vragen zijn, dan stel ik die bij voorkeur tussentijds. Als dat niet mogelijk is, dan zal ik mijn vragen als opmerkingen bij de levering toevoegen.

Levering

Bij levering ontvangt u de vertaling en de factuur. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de vertaling, dan vraag ik u om die binnen twee weken na levering te stellen. Mocht er nog iets aangepast moeten worden, dan kan dat ook binnen die termijn. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na levering.

Een vervolg?

Uiteraard hoop ik dat u tevreden zult zijn over de vertaling. Als u vaker opdrachten heeft, neem dan gerust contact op om te bespreken of er vaste afspraken gemaakt kunnen worden over aanleveren en levertermijn.

Vraag een offerte aan!

Voor een prijsopgave voor uw opdracht kunt u uw tekst mailen naar info@LRtxt.nl. Of lees eerst meer over tarieven.