Hoe verloopt een beëdigde vertaling?

Soms moet een vertaling beëdigd worden. Denk bijvoorbeeld aan diploma’s of buitenlandse trouwaktes. Een beëdigde vertaling is op een aantal punten anders dan een gewone vertaling. Hieronder leest u hoe dit precies gaat.

CertificaatTekst inzien

Het is noodzakelijk om de tekst van te voren in te zien. Zo kan ik een schatting maken van de benodigde tijd. Ook kan ik gericht met u overleggen als er nog iets onduidelijk is. Mocht ik inschatten dat ik niet de benodigde expertise heb om uw tekst goed te kunnen vertalen, dan zal ik dat eerlijk aangeven en u zo mogelijk verwijzen naar collega’s. Uiteraard worden alle ontvangen documenten vertrouwelijk behandeld.

Aanleveren document

U dient zelf navraag te doen of de vertaling aan het originele document gehecht moet worden, of dat een (gewaarmerkte) kopie voldoende is. Houd er rekening mee dat een beëdigde betaling altijd vastgeklonken wordt aan de brontekst. Bij een document dat u vaker nodig heeft, zal dat misschien niet wenselijk zijn. Als een origineel of gewaarmerkte kopie noodzakelijk is, kan dit per post of persoonlijk in Utrecht aangeleverd worden. Desgewenst kan ik vast aan de slag met een gemailde scan.

Levertijd

De vertaaltijd van een beëdigde vertaling is afhankelijk van het soort document. Naast de vertaaltijd is ook tijd nodig voor het omzetten van de lay-out. Op basis van uw aangeleverde document zal ik een voorlopige schatting doen. De levertijd is natuurlijk ook afhankelijk van wanneer u de definitieve tekst aanlevert en mijn beschikbaarheid. Als u een bepaalde deadline heeft, neem dan tijdig contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Offerte

Op basis van uw document maak ik een offerte op basis van het aantal woorden van uw tekst. Daarin wordt ook een (voorlopige) leverdatum genoemd. Bevestigt u de offerte binnen de genoemde termijn, dan ga ik voor u aan de slag. Als u meer tijd nodig heeft om te beslissen, of om het document aan te leveren, dan zal ik zo nodig een nieuwe leverdatum met u afspreken. Bij elke offerte gelden de algemene voorwaarden.

Als de beëdigde vertaling per post verzonden moet worden, zal dit altijd aangetekend gebeuren. De kosten hiervoor worden op de offerte vermeld, als dit van te voren bekend is.

De beëdigde vertaling

Bij een beëdigde vertaling wordt zo veel mogelijk de oorspronkelijke lay-out van het document gevolgd. Ook zullen eventuele stempels, handtekeningen en dergelijke worden omschreven. De vertaling wordt vervolgens samengevoegd met een ondertekende verklaring van de vertaler en onlosmakelijk aan de brontekst bevestigd. Ook wordt elke bladzijde van de vertaling en de brontekst gestempeld met het officiële stempel en geparafeerd.

Levering

Bij levering ontvangt u de vertaling en de factuur. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de vertaling, dan vraag ik u om die binnen twee weken na levering te stellen. Mocht er nog iets aangepast moeten worden, dan kan dat ook binnen die termijn. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na levering.

Vraag een offerte aan!

Voor een prijsopgave voor uw opdracht kunt u uw tekst mailen naar info@LRtxt.nl. Of lees eerst meer over tarieven.