De gang van zaken bij correctie of redactie

Als u de keuze heeft gemaakt of uw tekst correctie of redactie nodig heeft, leest u hieronder hoe het daarna verder gaat.

Photo by KaboompicsTekst inzien

Het is noodzakelijk om de tekst van te voren in te zien. Zo kan ik een schatting maken van de benodigde tijd. Ook kan ik gericht met u overleggen als er nog iets onduidelijk is. Uiteraard worden alle ontvangen documenten vertrouwelijk behandeld. Als uw tekst nog niet definitief of compleet is, kan ik alvast een voorlopige inschatting maken.

Levertijd

Als vuistregel geldt dat bij een gemiddelde tekst ongeveer 1000 woorden per uur gecorrigeerd kunnen worden en 500 woorden per uur geredigeerd. Bij 1000 woorden kunt u denken aan 2 tot 3 A4’tjes tekst. De levertijd is natuurlijk ook afhankelijk van wanneer u de definitieve tekst aanlevert en mijn beschikbaarheid. Als u een bepaalde deadline heeft, neem dan tijdig contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Offerte

Op basis van uw tekst maak ik een offerte met uurprijs en/of woordprijs. Daarin wordt ook een (voorlopige) leverdatum genoemd. Bevestigt u de offerte binnen de genoemde termijn, dan ga ik voor u aan de slag. Als u meer tijd nodig heeft om te beslissen, of om de definitieve tekst aan te leveren, dan zal ik zo nodig een nieuwe leverdatum met u afspreken. Bij elke offerte gelden de algemene voorwaarden (pdf).

Verdere afspraken

Zo nodig neem ik telefonisch of per mail contact met u op om verdere afspraken te maken. Bijvoorbeeld:

  • Hanteert u de standaardspelling in het ‘Groene Boekje’?
  • Heeft u een stijlgids of woordenlijst, of bepaalde termen of namen die gecontroleerd moeten worden?
  • Moet ook de opmaak van het document bekeken worden?
  • Heeft u voorbeelden van vergelijkbare teksten waarop de stijl van de tekst moet worden aangepast?

Mochten er tijdens het werk nog vragen zijn, dan stel ik die bij voorkeur tussentijds. Als dat niet mogelijk is, dan zal ik mijn vragen als opmerkingen bij de levering toevoegen.

Levering

Bij levering ontvangt u de factuur en het bewerkte bestand. U ontvangt het bestand retour met de functie ‘wijzigingen bijhouden’. Zo kunt u precies zien wat er gewijzigd is. Desgewenst lever ik een versie waarin alle wijzigingen definitief doorgevoerd zijn.

Als u nog vragen hebt over bepaalde wijzigingen, dan vraag ik u om die binnen twee weken na levering te stellen. Mocht er nog iets aangepast moeten worden, dan kan dat ook binnen die termijn. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na levering.

Een vervolg?

Uiteraard hoop ik dat u tevreden zult zijn over uw opdracht. Als u vaker opdrachten heeft, neem dan gerust contact op om te bespreken of er vaste afspraken gemaakt kunnen worden over aanleveren en levertermijn.

Vraag een offerte aan!

Voor een prijsopgave voor uw opdracht kunt u uw tekst mailen naar info@LRtxt.nl. Of lees eerst meer over tarieven.