Wat is tekstcorrectie en wat is redactie?

U kunt bij LR TXT terecht voor correctie en redactie van uw teksten. Kort gezegd houdt correctie in dat uw tekst helemaal juist is, met correcte spelling, grammatica, stijlfiguren, consistentie en verwijzingen. Wilt u dat uw tekst niet alleen correct is, maar ook bekeken wordt op schrijfstijl, structuur en effectiviteit? Dan kan ik uw tekst redigeren.

Naslagwerken zijn onmisbaar voor de redacteur

Correctie

Tekstcorrectie is controle van uw tekst op:

  • Spelling, grammatica en interpunctie
  • Typefouten
  • Stijlfouten
  • Uniformiteit (incl. controle op basis van uw stijlgids of woordenlijst)
  • Controle van verwijzingen en eigennamen
  • Onduidelijke of dubbelzinnige tekst
  • Indien gewenst: consistente lay-out

Redactie:

Tekstredactie is herschrijven van de tekst, met onder andere aandacht voor:

  • Sluit de tekst goed aan bij het doel
  • Opbouw van de tekst
  • Taalgebruik gericht op de doelgroep

Doel: een makkelijk lezende tekst, waarin de boodschap duidelijk en bondig verwoord is.
Daarnaast biedt redactie ook alle onderdelen van correctie die hierboven genoemd zijn.

 

Spelling is op basis van het Groene Boekje tenzij anders afgesproken.

Meer weten?

Voor een prijsopgave voor uw opdracht kunt u uw tekst mailen naar info@LRtxt.nl.

Of lees eerst meer over hoe ik te werk ga bij correctie en redactie, of over tarieven.